Overraskende store forskjeller mellom el-losninger

Det er utrolig store forskjeller mellom el-løsninger. Enten man har et stort behov eller mindre behov, bedrift eller privat. Naturlig nok er det mange som ringer og tar kontakt for å selge sine løsninger. Tilbudet kan være greit, men det er viktig å sjekke flere aktører. Derfor bør man også besøke leverandørens nettside. Ikke bare se på forsiden, men sjekk også flere av undersidene. Det er ofte her man finner ut hva som er de vanlige prisene.

De vanlige prisene kan være vesentlige høyere enn prisene man får tilbud på. Så man kan få en periode med ekstra gode priser, etterfulgt av en periode med vanlige priser. Ofte binder man seg til å bli hos det samme selskapet også i en periode etter at man er ferdig med tilbudet. Så da må man betale mer for tjenesten sammenlignet med det man opprinnelig ble forespeilet.

Derfor lønner det seg å lese vilkårene og betingelsene nøye. Husk også at det er viktig å sjekke hvordan prisen regnes ut. Er det spottpris eller abonnement? Hvor store er de faste prisene? Man må også finne ut hvordan prisen reguleres. Det bør være en viss treghet i systemet slik at man ikke får en ubehagelig overraskelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>