Ta vare på regions kulturen

Norges unike geografiske forhold gjør at det opp igjennom historien har dannet seg mange små, nærmest isolerte bygdesamfunn. Selv i dag er det flere bygder som fort kan bli stengt ute fra resten av verden hvis det går et ras eller to.

Slike usikre forhold gjør noe med samfunnet. Man får et samfunn som er mer uavhengig av omverden og ikke minst, det utvikles en egen, særskilt kultur. Nå er det tatt skritt for å sikre å få nedtegnet essensiell kulturhistorisk informasjon fra flere områder.

En av de første er Havstrilen: http://www.havstrilen.no/ . Denne kulturhistoriske årboken er et samarbeidsprosjekt hvor flere museer er involvert. Sammen representerer de områdene Fjell, Sund og Øygarden. Gjennom et slikt samarbeid kan de samle mer informasjon enn de hver enkelt kan klare alene. I tillegg er det flere utgivelses muligheter siden man står sterkere sammen enn alene.

Verkene skal ha fokus både på det som er felles for regionen samtidig som det særegne for de individuelle bygdene skal komme frem. Dette er en formidabel oppgave, men det er all grunn til å tro at de vil vokse med denne oppgaven. Årboken skal ideelt sett komme ut en gang i året, men litt forskjellig fokus fra år til år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>